Bildiri gönderimimiz sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Bildirilerinizi www.capanefroloji2021.org adresinden “Bildiri Gönderimi” seçeneğinden bildiri dosyanızı PDF olarak yükleyerek göndermeniz gerekmektedir. E-posta ya da elden teslim yoluyla gelen bildiriler kabul edilmeyecektir. Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri Gönderim Kuralları

  • Posterler e-poster olarak hazırlanmalıdır. 
  • Bildiri özet başlıklarının sadece ilk harfi büyük yazılmalı, kısaltma kullanılmadan kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
  • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  • Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sunum yapacak kişinin isminin altı çizilmeli ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
  • Yazar isimlerin altına kurumları belirtilmelidir.
  • Poster sahibinin e-mail adresi verilmelidir.
  • Poster özeti maksimum 250 kelime olmalıdır.
  • Bildiri; Amaç, Materyal – Metod, Bulgular ve Sonuç  ana başlıklarından oluşmalıdır.
  • Yazılar 12 punto, Ariel, çift aralık, sağdan ve soldan 3’er cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
  • Bildiri özetini tanımlayan 3-4 anahtar kelime verilmelidir.

*Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soy ad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri yazarlarına sonuç yazısı olarak gönderilecektir.